Training Usaha Aneka Bakso dan Toping

26 Nov 09:00 26 Nov 09:00 - Jakarta Jakarta
Maksindo Academy - Training Usaha Praktis Maksindo Academy - Training Usaha Praktis
TRAINING USAHA ANEKA BAKSO DAN TOPING 26 November 2017 09.00-15.00 WIB di Maksindo Academy Jakarta Anda ingin usaha bakso, tapi tidak tahu cara memulainya ? Ingin usaha bakso...   More info

Training Usaha Ayam Bakar Tanpa Warung

27 Nov 09:00 - 17:00 27 Nov 09:00 - 17:00 - Jakarta Jakarta
Maksindo Academy - Training Usaha Praktis Maksindo Academy - Training Usaha Praktis
TRAINING USAHA AYAM BAKAR TANPA WARUNG di Maksindo Academy Jakarta, 27 November 2017 pukul 09.00-17.00 WIB Anda ingin memiliki usaha ayam bakar yang lezat ? Ingin mempunyai usaha...   More info

Training Usaha Ayam Bakar Tanpa Warung

27 Nov 09:00 - 17:00 27 Nov 09:00 - 17:00 - Jakarta Jakarta
Toko Mesin Maksindo Toko Mesin Maksindo
TRAINING USAHA USAHA AYAM BAKAR TANPA WARUNG Di Maksindo Jakarta, 27 November 2017 pukul 09.00-17.00 WIB Serta Olahan Ungkepan dalam Kemasan Anda ingin memiliki usaha ayam bakar...   More info

Workshop Juragan Coffee

02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 - Jakarta Jakarta
Maksindo Academy - Training Usaha Praktis Maksindo Academy - Training Usaha Praktis
WORKSHOP JURAGAN COFFEE Di Maksindo Jakarta, 2-3 Desember 2017 pukul 09.00-17.00 WIB Bingung ingin membuka usaha kopi ? Serta ingin mengembangkan Usaha bisnis kopi Anda, ikuti...   More info

Workshop Juragan Coffee

02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 02 Dec 09:00 - 03 Dec 17:00 - Jakarta Jakarta
Toko Mesin Maksindo Toko Mesin Maksindo
WORKSHOP JURAGAN COFFEE Di Maksindo Jakarta, 2-3 Desember 2017 pukul 09.00-17.00 WIB Bingung ingin membuka usaha kopi ? Serta ingin mengembangkan Usaha bisnis kopi Anda, ikuti...   More info

Training Usaha Ice Cream dan Topping

09 Dec 09:00 - 15:00 09 Dec 09:00 - 15:00 - Jakarta Jakarta
Maksindo Academy - Training Usaha Praktis Maksindo Academy - Training Usaha Praktis
TRAINING USAHA ICE CREAM DAN TOPPING Soft Ice Cream, Hard Ice Cream and Roll Ice Cream di Maksindo Academy Jakarta 09 Desember 2017, pukul 09.00-15.00 WIB Anda yang ingin membuka...   More info

Training Usaha Ayam Crispy, 10 Desember 2017

10 Dec 09:00 - 15:00 10 Dec 09:00 - 15:00 - Jakarta Jakarta
Maksindo Academy - Training Usaha Praktis Maksindo Academy - Training Usaha Praktis
TRAINING USAHA AYAM CRISPY Di Maksindo Academy Jakarta 10 Desember 2017 pukul 09.00 15.00 WIB Anda ingin usaha Ayam Crispy, tapi tidak tahu cara memulainya ? Ingin usaha Ayam...   More info

Training Usaha Roti Manis dan Tawar, 16 Desember 2017

16 Dec 09:00 - 15:00 16 Dec 09:00 - 15:00 - Jakarta Jakarta
Maksindo Academy - Training Usaha Praktis Maksindo Academy - Training Usaha Praktis
TRAINING USAHA ROTI MANIS DAN TAWAR Di Maksindo Academy Jakarta 16 Desember 2017 pukul 09.00-15.00 WIB Anda ingin buka usaha Roti, tapi tidak tahu cara memulainya ? Ingin usaha...   More info


© 2017 Siguez